ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Електронната система “Медицинска експертиза” има за цел да подпомогне всички участници в процеса по издаване на експертни решения на Териториалните експертни лекарски комисии – както граждани, така и представители на здравната администрация.

В системата са интегрирани Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). По този начин се осигурява връзка между данните на всички структури и се създава централизиран регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК.

Системата се достъпва чрез Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

Защита на личните данни
Събирането, обработването и съхраняването на лични данни чрез Електронната система за медицинска експертиза е съобразено с нормативните документи и се използва само за осъществяване на процеса по издаване и обжалване на експертните решения на Териториалните експертни лекарски комисии.
login_image