ВХОД В

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА
МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА

Моля въведете данните си за достъп.
Защита на личните данни
Събирането, обработването и съхраняването на лични данни чрез Електронната система за медицинска експертиза е съобразено с нормативните документи и се използва само за осъществяване на процеса по издаване и обжалване на експертните решения на Териториалните експертни лекарски комисии.
login_image